English   Ελληνικ    
Play Video
Play Video
Play Video -
SOCIAL MEDIA
Thoi Lakatamias Facebook   Twitter   Youtube

2018

    2018

Το ραμ μας

Δημιουργα παικτν υψηλο επιπδου που να ανταποκρνονται στις απαιτσεις του σγχρονου ποδοσφαρου. Σταδιακ προθηση τοιμων νεαρν ποδοσφαιριστν στην oμδα Ανδρν και ακμη ψηλτερα . Μη κερδοσκοπικ δραστηριτητα αλλ χι ζημιογνος για την ομδα.

Στχος

Η συστηματικ πρτυπη εκπαδευση του ποδοσφαρου μσα απ σγχρονες διδακτικς μεθδους αναλγως του ηλικιακο επιπδου και ρτια παιδαγωγικ καθοδγηση στοχεοντας στη δημιουργα σκεπτμενων αγωνιστικ παικτν με προσωπικτητα, που να ανταποκρνονται στις τεχνικοτακτικς, φυσικς, νοητικς και ψυχικς απαιτσεις του σγχρονου επιθετικο και θεαματικο ποδοσφαρου.

Εκπαιδευτικ εργασα

Η εκπαιδευτικ εργασα των προπονητν θα στηρζεται σε να ειδικ ανλογα του ηλικιακο επιπδου επιστημονικ προπονητικ και αγωνιστικ πργραμμα. Γι’ αυτ, προς αυτ τη κατεθυνση, θα καθοδηγεται και θα ελγχεται επσης η αγωνιστικ και ξω αγωνιστικ συμπεριφορ των εκπαιδευμενων παικτν. Για την υλοποηση αυτο του στχου οπωσδποτε απαιτεται η ουσιαστικ και σωστ συμμετοχ των γονων, οι οποοι θα πρπει να ακολουθον χωρς παρκκλιση τις βασικς αρχς της φιλοσοφας μας.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ο παρν κανονισμς ρυθμζει θματα που αφορον τη λειτουργα και συμπεριφορ των εκπαιδευμενων ποδοσφαιριστν, προπονητν, γονων, φιλθλων και καθς και τις σχσεις των εκπαιδευμενων ποδοσφαιριστν και των γονων τους με τους προπονητς των αντστοιχων τμημτων της Ακαδημας, με τη Διοκηση και εν γνει με τις αρχς της φιλοσοφας της Ακαδημας.

2. Η Τεχνικ Επιτροπ και η Διοκηση των Τμημτων Εκπαιδευμενων Ποδοσφαιριστν χει την αποκλειστικ ευθνη λειτουργας των συγκεκριμνων τμημτων και απευθνεται μνο στη Διοκηση και στον Πρεδρο του Συλλγου.

3. λοι οι εκπαιδευμενοι ποδοσφαιριστς οφελουν τον απαρατητο σεβασμ προς την Τεχνικ Επιτροπ, τη Διοκηση και τα μλη του Δ.Σ, τους προπονητς, τους συμπακτες τους και τους φιλθλους.

4. λοι οι εκπαιδευμενοι ποδοσφαιριστς, πρπει να διπονται απ σταθερς ηθικς αρχς και να αντιτθενται στα φαινμενα της βας, του χουλιγκανισμο, της επιθετικτητας και της χρσης απαγορευμνων ουσιν.

5. Οι προπονητς οφελουν να εναι αφοσιωμνοι μνο στο εκπαιδευτικ και παιδαγωγικ τους ργο και να τηρον και να υλοποιον πιστ τις διατξεις του κανονισμο, πως προβλπονται στα παρακτω ρθρα. Η οποιαδποτε επαφ για διφορα θματα με γονες λλους φορες θα εναι επιτρεπτ μνο κατπιν αδεας και συνεννοσεως με τους υπευθνους της ομδας.

6. Οι γονες οφελουν να στηρξουν την λη προσπθεια της Ακαδημας προς φελος των παιδιν τους ακολουθντας πιστ και αυστηρ τις αρχς που διπει ο κανονισμς και η να φιλοσοφα διοκησης και οργνωσης.

7. Η ενημρωση των δημοσιογρφων θα γνεται απ τον εκπρσωπο τους υπευθνους της ομδας σε τακτ χρονικ διαστματα και απ το επσημο site της ομδας.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Β1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Οι ποδοσφαιριστς υποχρεονται :

1. Να συμμετχουν σε λες τις προπονσεις σμφωνα με το πργραμμα που καταρτζει ο προπονητς τους και να λαμβνουν μρος σε οποιοδποτε φιλικ επσημο αγνα κληθον απ τον προπονητ, καθς να συμμετχουν σε λες τις εκδηλσεις της ομδας.

2. Να υπακοουν και να ανταποκρνονται με διθεση μνο στις οδηγες των υπευθνων προπονητν κατ τη διρκεια των προπονσεων και αγνων.

3. Να προσρχονται στις προγραμματισμνες κτακτες προπονσεις 15πριν την καθορισθεσα ρα.

4. Η προσλευση στους αγνες για τις αγωνιστικς ομδες θα εναι 1 ρα και 15 λεπτ πριν την ναρξη του αγνα. Στις μικρτερα ηλικιακ τμματα θα καθορζεται ανλογα της περπτωσης απ τους προπονητς.

5. Η εμφνισ τους στις προπονσεις και στους αγνες πρπει να εναι η ενδεδειγμνη και ομοιμορφη σμφωνα με το αθλητικ υλικ που χει ορισθε (εμφνιση ομδας, ποδοσφαιρικ παποτσια, κλτσες, επικαλαμδες κλπ.).

6. Να φροντζουν να διατηρον καθαρος τους χρους που προπονονται και αγωνζονται και να προσχουν το αθλητικ υλικ της ομδας και τον προσωπικ τους ιματισμ. Σεβασμς στον υπεθυνο υλικο και φροντιστ της ομδας.

7. Μετ το τλος της προπνησης οι ποδοσφαιριστς σε συνεργασα με τον προπονητ τους συγκεντρνουν και τακτοποιον το προπονητικ υλικ που χρησιμοποησαν.

8. δεια για να μην προπονηθε μπορε να δσει μνο ο προπονητς του και εφσον υπρχει σοβαρς λγος.

9. Σε περπτωση προγραμματισμνης απουσας του απ τις προπονσεις τον αγνα οφελει να ενημερσει την ομδα και τον προπονητ του γραπτς με υπογραφ του κηδεμνα για τους λγους της απουσας του, εν σε κτακτη απουσα του η ενημρωση να γνεται προφορικς σο το δυνατν πιο γκαιρα.

10. Σε περπτωση ασθνειας τραυματισμο να ενημερνουν αμσως τον προπονητ τους και να ακολουθον τη θεραπεα που θα υποδεξει ο ιατρς ο φυσιοθεραπευτς

11. Η στση και η συμπεριφορ του ποδοσφαιριστ τσο στον αγωνιστικ χρο σο και ξω αγωνιστικ πρπει να εναι υποδειγματικ. Να συμπεριφρεται κσμια σε προπονητ, συμπακτες, διαιτητς, αντιπλους και φιλθλους.

12. Απαγορεεται η προπνηση απ προπονητς εκτς του Συλλγου η συμμετοχ σε Camp εσωτερικο εξωτερικο. Για οποιαδποτε επιπλον αθλητικ δραστηριτητα εναι υποχρεωμνοι οι ποδοσφαιριστς και οι γονες να ενημερσουν πρτα τον προπονητ τους και τους υπευθνους της Ακαδημας.

Β2. ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ

1. Οι ποδοσφαιριστς πρτοι με τη συμπεριφορ τους θα πρπει να δνουν αξα στο μβλημα, στην ιστορα του συλλγου και στη φιλοσοφα της Ακαδημας

2. Οι εκπαιδευμενοι ποδοσφαιριστς εναι υποχρεωμνοι να επιδεικνουν αθλητικ και κσμια συμπεριφορ μσα και ξω απ τους αγωνιστικος χρους.

3. Απαγορεονται ρητς οι διαμαρτυρες, οι εκνευρισμο, η ανταπδοση χτυπημτων καθς και κθε λλου εδους σχλια προς τους φιλθλους, διαιτητς, αντιπλους και συναδλφους πριν, κατ τη διρκεια των αγνων και μετ τον αγνα.

Β3. Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1. Αφοσωση στις αρχς της αγωνιστικς φιλοσοφας παιχνιδιο στις οποες οι ποδοσφαιριστς εκπαιδεονται.

2. Απαιτεται η ανδειξη του ατομικο τους ταλντου, μως στα πλασια της λειτουργας της ομδας.

3. Θλουμε να εμαστε νικητς, αλλ θα πρπει να διδασκμαστε και απ την ττα. Η τελικ νκη θα πρπει να εναι η μελλοντικ καταξωση του ποδοσφαιριστ στην επαγγελματικ του σταδιοδρομα.

4. Ο ποδοσφαιριστς πρπει να διδσκει με τις νκες του, αλλ και να διδσκεται απ τις ττες του.

5. Σεβασμς στον υγι συναγωνισμ (μιλλα και Fair Play καλ συμπεριφορ)

6. Σεβασμς στο συμπακτη και στον αντπαλο.

7. Σεβασμς και αποδοχ στις αποφσεις των διαιτητν.

8. Ο ποδοσφαιριστς οφελει να διαβζει το παιχνδι με το δικ του βλμμα, αλλ και με το βλμμα του συμπακτη του και του αντιπλου του.

9. Οι ποδοσφαιριστς οφελουν να προστατψουν την ομδα απ τις επιπτσεις που επιφρουν οι αδικαιολγητες κτρινες και κκκινες κρτες, τα αβαστα λθη, τα σκοπα φουλ και εν γνει η οποιαδποτε ανρμοστη συμπεριφορ.

Β4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

1. Σεβασμς στην ατομικτητα του αθλητ και στην κουλτορα του. μως η εξωτερικ εμφνιση θα πρπει να εναι υποδειγματικ χωρς εξεζητημνα κουρματα και οτιδποτε λλο που θα φθερει την εικνα της ακαδημας.

2. Καλ θα εναι να αποφεγονται τα τατουζ σε εμφαν μρη του σματος.

3. Απαγορεονται τα σκουλαρκια με αθλητικ περιβολ και σε οποιαδποτε εκδλωση του συλλγου.

4. Σε αποστολς και τουρνου δεν επιτρπονται καπλα και σκοφοι που δεν χουν το μβλημα του συλλγου της αθλητικς εταιρεας που ντνει την ομδα.

5. Απαγορεεται η χρση αλκοολοχων ποτν, απαγορευμνων ουσιν, καπνσματος κλπ. επικνδυνα για την υγεα των ποδοσφαιριστν.

Β5. ΚΙΝΗΤΑ SOCIAL- MEDIA

1. Δεν επιτρπεται η χρση κινητο τηλεφνου εντς του προπονητικο κντρου και στις αποστολς στην τραπεζαρα και στις ομιλες.

2. Απαγορεεται η χρση τους μετ τις 21.30 για κτω των 15 ετν και 00.30 για τους 16-18 ετν.

3. Απαγορεεται η χρση τους κατ τη διρκεια αποστολν τουρνου αγνων .

4. Οι εκπαιδευμενοι ποδοσφαιριστς απαγορεεται να κνουν δημσιες δηλσεις με αντικεμενο την ομδα με τις οποες ασκον κριτικ κνουν σχλια για το ργο της Διοκησης, των προπονητν, των συμπαικτν καθς και σχλια που αφορον τους διαιτητς των αγνων τους. χουν ββαια δικαωμα να εκφρζουν τη γνμη και τα τυχν παρπον τους στους προπονητς στους υπευθνους των ομδων τους.

Β6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

1. Οποιαδποτε παραβατικ συμπεριφορ και προσβολ του εμβλματος του συλλγου που προσβλλει την ιστορα του συλλγου, το αγωνιστικ φλαθλο πνεμα, Fairplay κλπ.

2. ρνηση χειραψας σε συμπακτη και στον προπονητ, βγζει την φανλα για να την πετξει, ταν αντικαθσταται.

3. Εξβριση, χειροδικα, σεμνη χειρονομα σε συμπακτη του, αντπαλο, διαιτητ, φλαθλο κλπ..

4. Πειθαρχικ παρπτωμα σε αποστολ Εθνικς ομδας.

5. Παραβατικ συμπεριφορ οποιασδποτε σεξουαλικς υφς.

6. Ρατσιστικ συμπεριφορ, ναζιστικς χαιρετισμς.

7. Ποινικ αδκημα (κλοπ κλπ.)

Β7. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι συνπειες που θα επιβλλονται –ανλογα με το παρπτωμα – απ τον εκστοτε προπονητ, Διευθυντ, Τεχνικ υπεθυνο και απ την Διοκηση της ομδας στους εκπαιδευμενους ποδοσφαιριστς εναι οι εξς:

1. Προφορικ παρατρηση

2. γγραφη εππληξη

3. Διακοπ συμμετοχς στην προπνηση

4. Αποκλεισμς απ μα περισστερες προπονσεις

5. Αποκλεισμς απ την αποστολ της ομδος

6. Διαγραφ απ τα μητρα των ποδοσφαιριστν του Συλλγου

Γ. ΓΟΝΕΙΣ

Γ1. ΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι γονες χουν υποχρωση να συνεργζονται με τους προπονητς και τη Διοκηση της Ακαδημας και ο ρλος τους πρπει να εναι συμβατς σμφωνα με τους καννες που διπουν τα Τμματα Εκπαιδευμενων Ποδοσφαιριστν.

2. Οι γονες σε προκαθορισμνες συγκεντρσεις (σε ημερομηνες που θα προκαθορζονται στη διρκεια του τους) θα ενημερνονται σε θματα που αφορον την προδο των παιδιν τους και σε θματα που αφορον τη συμβολ τους στην καλτερη λειτουργικ οργνωση της ακαδημας στο πλασιο της φιλοσοφας που λοι μας πρπει να ακολουθομε

3. Οι γονες σε ιδιατερες περιπτσεις μπορον να ενημερνονται για θματα που αφορον την απδοση, τη συμπεριφορ και την εξλιξη του παιδιο τους μετ απ τηλεφωνικ ατηση στη Διοκηση της Ακαδημας για να προκαθορισθε το ραντεβο της επικοινωνας με τους υπευθνους.

4. Επσης η οποιαδποτε επαφ με τον προπονητ σε περπτωση σοβαρτερου θματος που τυχν χρζει κποια επλυση θα γνεται μετ απ τηλεφωνικ ατηση στη Διοκηση της Ακαδημας σε προκαθορισμνο ραντεβο παρουσα και του υπεθυνου της Ακαδημας (Γενικο Διευθυντ Ακαδημας και Τεχνικς Επιτροπς)

5. Σε περπτωση προπνησης εκτς προπονητικο κντρου, η παρουσα των γονων θα εναι εφικτ μνο κατ την φιξη και την αναχρηση των αθλητν χωρς δυναττητες παρακολοθησης της προπνησης.

6. Θα προβλεφθε και δυναττητα και στους γονες μετ απ ενημρωση να παρακολουθσουν και προπονητικς – αγωνιστικς εκδηλσεις σε καθορισμνο χρνο που θα αποφασζεται απ τους υπευθνους της ακαδημας.

7. Σε τουρνου καλ εναι να αποφεγεται η διαμον στο διο ξενοδοχεο με την ομδα, εν υπρχει δυναττητα. Εν χι, θα πρπει η παρουσα να εναι διακριτικ και η επαφ με τα παιδι θα εναι σε προκαθορισμνο απ τους προπονητς χρνο και χρο με βση το πργραμμα των αγνων.

8. Κατ τη διρκεια των αγνων η συμπεριφορ των γονων θα πρπει να εναι κσμια και να μην προκαλον με αρνητικς κρσεις και επικρσεις, καθς να μην δνουν τεχνικς οδηγες προς τους ποδοσφαιριστς και να μην παρεμβανουν στο ργο του εκστοτε προπονητ. Οι προπονητς μνο θα εναι υπεθυνοι γι’ αυτ.

9. Οποιαδποτε παραβατικ συμπεριφορ που θα προσβλει την ιστορα και το μβλημα της ομδας αλλ και τις αρχς της φιλοσοφας της ακαδημας θα λαμβνεται σοβαρ υπψη.

10. Θα πρπει να σεβμαστε τις βασικς αρχς της φιλοσοφα μας «μιλλα, Εκπαδευση, Κουλτορα» που θλουμε να δσουμε σαν Ακαδημα. Πρπει να καταλβουμε τι λοι μας πρπει να εμαστε το παρδειγμα προς μμηση προς λους.

11. Απαγορεονται οι επαφς με λλες ομδες μνατζερ χωρς την επσημη ενημρωση και γκριση απ την Ομδα. Σε περπτωση επσημης πρτασης απ λλη ομδα η Διοκηση και ο Πρεδρος εναι υπεθυνοι γι’ αυτ.

12. Δεν επιτρπεται η συμμετοχ των εκπαιδευμενων παικτν σε διφορα Camp σε διφορα δοκιμαστικ στο εσωτερικ εξωτερικ λλων ομδων χωρς την προηγομενη ενημρωσ μας.

13. Οι γονες οφελουν να στηρξουν την λη προσπθεια της Ακαδημας προς φελος των παιδιν τους και της ομδας

14. Οι γονες θα πρπει να εναι συνεπες σε λες τους τις οικονομικς υποχρεσεις προς την ακαδημα.

15. Η μετβαση των αθλητν σε αγνες εκτς Λευκωσας θα γνετε πντοτε με λεωφορεο. Το κστος του λεωφορεου επιβαρνει τους αθλητς και γονες και χι το σωματεο.

Γ2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1. Η παρουσα γονων και κηδεμνων στους χρους προπνησης και αγνων δεν πρπει να δημιουργε παρενργειες στο ργο των παικτν και των προπονητν. Εν συμβε αυτ αποβλλονται απ τον περιβλλοντα χρο.

2. Στους γονες που παρεμβανουν στο ργο των προπονητν και δημιουργον πρβλημα στην ερυθμη λειτουργα του τμματος, καθς σε περπτωση αγενος συμπεριφορς του κηδεμνα προς τον προπονητ τη Διοκηση εφαρμζονται ανλογες κυρσεις μετ απ απφαση της Διοκησης.

Δ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Δ1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι προπονητς της Ακαδημας πρπει να ακολουθον πιστ το πργραμμα εκπαδευσης που χει προκαθορισθε.

2. Θα πρπει να δνουν τον καλτερο εαυτ στην λεπτομερ εκπαδευση των παικτν δνοντας μεγλη μφαση και στον παιδαγωγικ τους ρλο. Πρπει να καταλβουν τι ασχολονται με παιδι, τα οποα συνεχς εκπαιδεονται και εξελσσονται και τι «τα παιδι δεν εναι μικρο ενλικες».

3. Οι προπονητς οφελουν να σβονται την προσωπικτητα των ποδοσφαιριστν, χωρς μως αυτ να αποβανει εις βρος της πειθαρχας του τμματος.

4. Οι προπονητς πρπει να εναι το υπδειγμα για λους και θα πρπει να εμπνουν σεβασμ.

5. Να διακατχονται απ πνεμα συνεργασας και σεβασμο με τους συναδλφους τους και να εναι τοιμοι για οποιαδποτε βοθεια χρειασθε.

6. Οι προπονητς οφελουν να βρσκονται στον χρο προπνησης πριν την προκαθορισμνη ρα για τον προγραμματισμ και την οργνωση της προπνησης και για επλυση τυχν θεμτων που μπορε να προκψουν.

7. Οι προπονητς πρπει να σχεδιζουν και να καταγρφουν απ πριν την προπνησ τους και να την καταθτουν προς ανλυση, επεξγηση και τυχν επεξεργασα απ την Τεχνικ Επιτροπ. Στο τλος της προπνησης θα γνεται η τελικ ποιοτικ αξιολγηση της προπνησης με πιθανς προτσεις για βελτωση ατομικ ομαδικ των παικτν.

8. Το διο θα γνεται και για τον αγνα. Θα υπρξει ενιαο πργραμμα καταγραφς και ανλυσης λων των δεδομνων για την απδοση των παικτν σε ατομικ και ομαδικ εππεδο.

9. Σε τακτ χρονικ διαστματα οφελουν να δνουν τις αξιολογσεις και προτσεις για την ποιοτικ βελτωση των ποδοσφαιριστν.

10. Οι προπονητς οφελουν την ρα της προπνησης να ασχολονται μνο με αυτν και με τποτε λλο.

11. Εναι υποχρεωμνοι να απενεργοποιον το κινητ τους σε ρες προπνησης αγνων.

12. Οι προπονητς εναι υποχρεωμνοι σε κθε καθορισμνη προπνηση, αγνα αποστολ να εναι ενδεδυμνοι με τον ιματισμ του συλλγου που χει καθορισθε.

13. Επσης η εμφνιση των προπονητν και η συμπεριφορ τους σε προπονσεις, αγνες, τουρνου και εκδηλσεις θα πρπει να εναι ανλογη της φιλοσοφας της Ακαδημας με στχο την σο δυνατ καλτερη εικνα προς τα ξω και να εισπρττουν μνο θετικ σχλια.

14. Θματα που αφορον το τμμα και συζητιονται μσα σ' αυτ, θα πρπει να μη διαδδονται εκτς της ομδας.

15. Η οποιαδποτε επαφ του προπονητ με τον γονα σε περπτωση σοβαρτερου θματος που τυχν χρζει κποια επλυση θα γνεται μετ απ τηλεφωνικ ατηση στη γραμματεα της ακαδημας σε προκαθορισμνο ραντεβο παρουσα και του υπεθυνου της Ακαδημας (Γενικο και Τεχνικο Διευθυντ)

16. Η οποιαδποτε επικοινωνα για διφορα θματα με γονες, δημοσιογρφους λλους φορες θα εναι επιτρεπτ μνο κατπιν αδεας και συνεννοσεως με τους υπευθνους της ομδας και πντα διακριτικ προς φελος της φιλοσοφας και των αρχν της Ακαδημας.

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ε1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Θα καθιερωθον κποιες συναντσεις με τους γονες των παιδιν σε ατομικ και ομαδικ εππεδο, που θα ενημερνονται για την προδο των παιδιν και για διφορα τρχοντα θματα που τους αφορον. Η ενημρωση θα γνεται απ τον Γενικ απ τον Τεχνικ διευθυντ και απ τους διους προπονητς κατπιν προγραμματισμνης συνντησης που θα γνεται μσω της Γραμματεας.

Ε2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Ο Γενικς Διευθυντς και η Τεχνικ Επιτροπ σε συνεργασα εναι υποχρεωμνοι να ενημερνουν τη Διοκηση του Συλλγου για την πορεα της Ακαδημας και για οποιαδποτε λλα θματα που θα χρειζονται επλυση για θματα μελλοντικο σχεδιασμο.

Ο Πρεδρος                                                                    φορος Ακαδημιν

Λουκς Αρχοντδης                                                       Νκος Ιωαννδης

.
   3-0  ..
 
01.
 
54
02.
 
50
03.
 
47
04.
 
44
05.
 
35
06.
 
32
07.
 
31
08.
 
30
09.
 
29
10.
 
28
11.
 
28
12.
  ..
26
13.
 
26
14.
 
21
15.
 
17
16.
 
14